Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.18 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 1001,00 кв.м.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата