ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАСКОВО

 

На 25.11.2020 г. (сряда), от 12:40 часа, в ПМГ„Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе онлайн публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково, и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“, с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване, и предоставяне на информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

 

 

Върни се в началото на страницата