Три жилищни блока ще бъдат санирани по проект на община Хасково и ОПРР

                   

 

Кметът на Община Хасково и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“.

Основната цел на проекта е предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност в жилищния сектор в община Хасково.

Сградите, включени в обхвата на проекта са с адреси:

  1. ул. „Кавала“ № 3
  2. ул. „Стефан Стамболов“ № 19
  3. ул. „Стефан Стамболов“ № 11

Одобреният бюджет е в размер на 516 495,60 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на енергийното потребление на домакинствата, подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот на обновените сгради, удължаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка, подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите от парникови газове, както и ще бъде подобрен достъпът за лица с увреждания.

Проектът предвижда изпълнение на следните дейности: обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики и техническо обследване на сградите, инженеринг за изготвяне на инвестиционни проекти за прилагане на енергоефективни мерки върху сградите, строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор през целия процес на обновяване, упражняване на строителен надзор, извършване оценка на съответствие на инвестиционните проекти и въвеждане на обекта в експлоатация, одит на проекта.

 

               

 

               

 

Върни се в началото на страницата