Кметът на община Хасково Станислав Дечев и ръководителят на УО на ОПРР  Деница Николова подписаха Договор за финансиране на проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“.

                     

 

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100%) е в размер на 1 994 533,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 28 месеца.

Към настоящия момент община Хасково подготвя процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП за всички предвидени дейности.

Сградата на Областна администрация Хасково е построена преди 1987 г. В нея са  разположени държавни структури, което я прави изключително важна за гражданите.

В изпълнение на проекта се предвиждат следните дейности: 

  • Обследване за енергийна ефективност и технически обследвания на сградата на Областна администрация Хасково;
  • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност - инженеринг;
  • Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;
  • Одит на проекта;
  • Осъществяване на мерки, насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания, съгласно Наредба №4 от 01.07.2009г.

Чрез осъществяване на всички дейности ще се постигне клас на енергопотребление "А+" в сградата на Областна администрация Хасково.

Върни се в началото на страницата