ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

 

Министъра на Министерство на енергетиката е издал на „АРТЕСКОС“ АД, гр. Пловдив, Разрешение № 555/12.10.2020 г. за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ „Чуките – 2“, размерът на площта  0.247 кв.км. разположена в землището на село Гарваново, община Хасково, област Хасково.

Разрешение № 555/12.10.2020 г. е поставено на информационното табло в Административната сграда на Община Хасково на ул."Михаил Минчев" № 3 на 23.10.2020 год.

Дата за публикуване на обявата: 23.10.2020 год.

Върни се в началото на страницата