Община Хасково изгради кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари

                                                         

 

Община Хасково изгради кула за откриване и превенция на горски пожари, която е снабдена със Сканиращ термален комплекс, МТО станция, Автономно ел. захранване, Телекомуникационен модул, Специализиран софтуер, Контролен център, видеонаблюдение на системата, мълниезащита и други. Работата на системата ще подпомага дейността на специализираните служби в Община Хасково, чрез непрекъснато сканиране на радиус от 15 км. и изпращане на ранно предупреждение в случай на възникването на пожар. Финансирането е осигурено по проект Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване на горски пожари (“FIRE DETECTION”), финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020 със средства от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта бе закупен и специализиран високопроходим автомобил автовишка за почистване на труднодостъпни горски територии и реакция при възникване на пожари.

 

Върни се в началото на страницата