Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на обект: „Сграда за обществено обслужване – Търговски обект №2“ със ЗП 100 кв. м., разположена между блок №30 (сграда с идентификатор 77195.709.39.12) и сграда с идентификатор 77195.709.39.13 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“).

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата