Във втория етап за финансиране на младежки инициативи, който бе със срок 30 септември,  постъпиха 13 искания. Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Хасково, реши:

Седем от проектите не се класират за финансиране, тъй като не са получили изискуемия брой точки, съгласно Правилата за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково. Шест  проектни предложения са одобрени за финансиране.  Това са:

  1. Дани Стоянова, Никола Лилов, Иван Педев – проект за  създаване и поддържане  на младежки онлайн информационен портал. Одобрена сума за проекта - 3 460 лв.
  2. Гинка Делчева - Проект „Зелено Хасково“ – провеждане на екокампании с участието на младежи от Хасково – 4 457 лв.
  3. СНц „Фолклорна китка“ - Организиране и провеждане на семинар на тема „Традициите и фолклора на България“ – 798 лв.
  4. Кристина Милушева, Петя Драгомирова, Калина Славилова – Провеждане на семинар „Държавните органи на управление – по-близо до младежта“ – 1 750 лв.
  5. Славян Костов -  Създаване, организиране и обучение на „Младежка въздушна дрон академия“ – 4 973 лв.
  6. Моника Игнатова и ученически съвет на  ЕГ „Проф.д-р Асен Златаров“  -  Хасково - Създаване на училищно радио в гимназията  - 5000 лв.

 

Одобрените искания за финансиране са на 20 438 лева.

 

 

Припомняме, че в първия етап на кампанията бяха  одобрени за финансиране седем проектни предложения на обща стойност 24 758 лева. 

 

 

Общата одобрена сума за финансиране в дата етапа е 45 196 лв.

 

Неусвоени средства по програмата - 4 804 лв.

Върни се в началото на страницата