Община Хасково осигури технически средства за 22 деца и младежи, настанени в социални услуги, с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“

Нови технически средства получиха децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Това се случи в резултат на реализиран проект на Община Хасково, изпълняван на основание Договор №РД 04-95/25.08.2020 г. Проектът е финансиран по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас“ от Фонд “Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Осигурените по проекта 9 преносими компютри с лицензиран софтуер, 13 таблета и 3 мултифункционални устройства  са предназначени за нуждите на общо 22 учащи деца и младежи от I до XII клас от услугите ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и ЦНСТ за деца без увреждания, които посещават училища на територията на община Хасково.

Програмата цели да осигури непрекъснат образователен процес за учениците, както и да създаде условия за осигуряване на равен достъп до образователната система и подпомагане на училищната подготовка на учениците, лишени от родителска грижа.

 

Върни се в началото на страницата