Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землища:с. Александрово, с. Войводово, с. Малево, с. Манастир, с. Ново Надежда, с. Орлово и гр.Хасково

Върни се в началото на страницата