Ремонт на Камбанарията до Монумент „Св. Богородица“

Започнаха ремонтните дейности по Камбанарията до Монумента „Света Богородица“ в Хасково. Те включват сваляне на компрометирана мазилка и направа на нова. Демонтаж на  пукнат стъклен под на кота +7,20 и доставка и монтаж на нов. Предвижда се боядисване на облицовките с еталбонт по носещата конструкция в участъците, където са надраскани. Стойността на строително-монтажните работи е 8 436 лева. Средствата са от бюджета на община Хасково.

Ремонтът на Камбанарията е част от проект за Ремонт на общински сгради по обособената позиция 2 на стойност 133 148,34 лв. за всички обекти. Договорът с фирмата изпълнител „Анико“ ЕООД е сключен на 14 август 2020г. В поръчката влизат:

1.       „Ремонт на покрив на ДСХ „Кенана“, гр. Хасково;

2.        „Ремонт на Камбанария до Монумент „Св. Богородица“, гр. Хасково;

3.        „Ремонт на покрив на сградата НЧ с. Войводово, общ. Хасково“;

4.        „Ремонт на сградата на Кметство в с. Книжовник“;

5.        „Ремонт на покрив /вход за архив/ на сградата на „Общинска данъчна дирекция“, ул. „Ал. Стамболийски“№2-4, гр. Хасково“;

6.        „Ремонт на ученически стол в училище „Васил Левски“, с. Книжовник, общ. Хасково“;

7.       "Ремонт на комини на жилищни сгради на ул. „Г. Кирков“ №82-А, Б, Г, Д, гр. Хасково

Срокът за изпълнение на всички обекти е края на м. ноември 2020г.

 

 

Върни се в началото на страницата