Община Хасково ще финансира проектни предложения на граждани от бюджета си по програма „Граждански инициативи 2020“. До 20.08.2020 г. граждански сдружения, неправителствени организации, инициативни групи и църковни настоятелства имаха възможност да кандидатстват за финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост – междублокови пространства, зони за отдих, детски площадки и др.

Общият размер на финансирането по обявената първа покана за кандидатстване е 100 000 хиляди лева, от които 70 000 лв. предназначени за финансиране на проектни идеи в рамките на гр. Хасково и 30 000 лв. за населените места в общината.

В община Хасково постъпиха 25 проектни предложения. Комисията за разпределение на финансовото подпомагане по програма "Граждански инициативи 2020", извърши оценка и класиране на постъпилите проекти.

За финансиране са предложени проектните предложения, събрали най-висок брой точки след обобщаване на индивидуалните оценки до изчерпване на финансовия ресурс по обявената покана, както следва:

На територията на гр. Хасково:

 • СС ЖК "Бадема" блок 24 - гр. Хасково - Детска площадка "Мечта";
 • Сдружение на родители при ДГ № 22 "Звънче" - Игри за всички деца;
 • ИГ "Веслец" - Детска площадка "Веслец";
 • ИГ "Орфей 39" - Обновяване на околоблоковото пространство около блок 39, жк Орфей;
 • СС „гр. Хасково, община Хасково, ЖК "Бадема", блок № 22, вх. А, Б“ - Игра и отдих;
 • ИГ "Зелен остров" - Възстановяване на зелена площ и изграждане на площадка за отдих;
 • ИГ "Георги Кирков 107-119” - Детска площадка на ул. Г. Кирков м/у № 107 и 119;
 • ИГ Каменни - Детска площадка "Каменни".

На територията на населените места в общината:

 • ИГ "Козлец", с. Козлец - Зона за отдих и спорт на открито "Козлец";
 • ИГ "Гълъбец", с. Гълъбец - Детска радост;
 • ИГ "Аязмото", с. Тракиец - Кът за отдих "Аязмото";
 • ИГ "По-добра среда за нашите деца", с.Узунджово ДГ 21 - По-добра среда за нашите деца;
 • ИГ "Книжовник 1", с. Книжовник - Весели игри в парка;
 • ИГ "Детски кът Долно Войводино", с. Долно Войводино - Детска площадка "Горско вълшебство".

В списък на резервни проектни предложения са:

 • СС гр. Хасково, ул. Ком № 2 вх. Б, вх. В, вх. Г - Детски рай;
 • СС "Куба 8" - гр. Хасково, ул. Св. Св. Кирил и Методий 112 - Спорт заедно "Шах и табла";
 • Фондация Хало 2019 - Нашата градинка - любимо място за отдих и почивка;
 • ИГ "Искра" - Обновяване на детска площадка на ул. "Червена стена" бл. 17;
 • ИГ „Сдружение на етажните собственици бул. "Г.С Раковски" № 3“ - "Зелен оазис";
 • СС "Прогрес - гр. Хасково, Ком 6“ - Детска площадка Ком 4-6;
 • ИГ "Доброволци-3", с. Брягово - Спортен кът "Олимпийци";
 • ИГ "Мандра 1", с. Мандра - Приключение в природата.

Отхвърлени са три проектни предложения:

 • Сдружение Ротари клуб Хасково-Аида - Благоустрояване и подобряване на състоянието на градската и околната среда в района м/у ул. "Стара планина", ул. "Ген. Карцов" и ул. "Оборище" 18-20;
 • СС гр. Хасково, общ. Хасково, ул. "Гюмюрджина" № 3 - Детска площадка с благоустройство;
 • Инициативна група "Аз обичам Хасково" - Аз обичам Хасково.