Резултатите от класирането на кандидатите по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в #община #Хасково бяха съобщени днес от председателя на Комисията Деян Янев.
„200 хиляди лева от бюджета на община Хасково са определени за субсидиране на местната култура. Тази финансова подкрепа за местните творци се дава за трета година, а сумата, никак не е малка. Подпомагането облекчава работата им и дава възможност да реализират свои #творчески #инициативи, които иначе не биха могли да изпълнят“, коментира председателят на комисията Деян Янев. В състава й влизат още: общинските съветници Йозджан Мехмед и Въчка Иванова, Петя Колева- гл. специалист-счетоводител в община Хасково, Надежда Иванова – гл. експерт в отдел „Европейски и национални програми и проекти“, Цанка Семерджиева – репортер-редактор с опит и дейност в областта на културата, Господин Чонков- читалищен деятел с опит и дейност в областта на културата.
Комисията е извършила индивидуално оценяване, съгласно утвърдените електронни формуляри. Деян Янев благодари на членовете на комисията, които напълно безвъзмездно, но изключително отговорно са свършили работата си.
Бюджетните средства за подпомагане на местната култура се разпределят по четири направления: за читалища – 34 хиляди лева, за културни инициативи – 130 хиляди лева, за мобилност- 32 хиляди лева и за млади творци – 4 хиляди лева.
Предстои втора сесия за разпределение на останалите средства от направленията мобилност и млади творци. Тя трябва да се проведе до края на септември.
Кои проекти получават финансиране по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, вижте на https://www.haskovo.bg/uploads/article/5f351cca32cae.pdf