За първа година #община #Хасково финансира училища от бюджета си по програма „Дигитални класни стаи“. До 19.07.2020г. директорите на всички училища имаха възможност да кандидатстват за финансиране по една от дейностите, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на община Хасково през 2020 година.
Трите дейности, по които се отпуска финансиране са:
✅Дейност 1 - Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;
✅Дейност 2 - Закупуване на преносими компютри със SSD/ еММС памет и чувствителен на допир екран;
✅Дейност 3 – Стартиране на цялостен училищен проект с минимум една паралелка по модела „Едно към едно – 1:1, с устройство за всеки ученик“ и въвеждане на дигитални процеси в училищната институция;
Общият размер на финансирането е 70 хиляди лева.
В община Хасково постъпиха 10 проектопредложения. Комисията за разпределение на финансовото подпомагане по програма "Дигитални класни стаи", извърши оценка и класиране на постъпилите проекти.
Разпределението на сумите по вид дейности и училища, е както следва:
✅На ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ са отпуснати финансови средства в размер на 17 317лв. за Дейност 3 – Стартиране на цялостен училищен проект с минимум една паралелка по модела „Едно към едно – 1:1, с устройство за всеки ученик“ и въвеждане на дигитални процеси в училищната институция;
✅На ОУ “Христо Смирненски“ са отпуснати финансови средства в размер на 4 980 лв. за Дейност 2 - Закупуване на преносими компютри със SSD/ еММС памет и чувствителен на допир екран;
✅На ОУ “Никола Й. Вапцаров“ са отпуснати финансови средства в размер на 5 000лв. за Дейност 2 – Закупуване на преносими компютри със SSD/ еММС памет и чувствителен на допир екран;
✅На ОУ „Св. Климент Охридски“ са отпуснати финансови средства в размер на 4 998лв. за Дейност 2 - Закупуване на преносими компютри със SSD/ еММС памет и чувствителен на допир екран;
✅На ОУ „Шандор Петьофи“ са отпуснати финансови средства в размер на 5 000 лв. за Дейност 2 - Закупуване на преносими компютри със SSD/ еММС памет и чувствителен на допир екран;
✅На СУ „Св. Паисий Хилендарски“ са отпуснати финансови средства в размер на 3 114лв. за Дейност 1 – Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;
✅На ПГДС “Цар Иван Асен II“ са отпуснати финансови средства в размер на 5 000лв. за Дейност 1 - Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;
✅На ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са отпуснати финансови средства в размер на 4 320лв. за Дейност 1 - Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;
✅На НУ „Георги С. Раковски“ са отпуснати финансови средства в размер на 1 500 лв. за Дейност 1 - Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;
✅На СУ „Стефан Караджа“ са отпуснати финансови средства в размер на 850 лв. за Дейност 1 - Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях;