Протоколът за класирането ще намерите в прикачения файл.

Прикачени файлове