ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

по Проект BG05M9OP001-2.040-0006

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Върни се в началото на страницата