Обява за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г.

Върни се в началото на страницата