Проект "Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково" е избран от Европейската комисия за популяризиране на постигнатите резултатите чрез разпространение на рекламни картички с реализираните обекти по инициативата  #EUinmyRegion. Приложено може да се запознаете със снимките, които са избрани за отпечатване под формата на рекламни пощенски картички. 

Върни се в началото на страницата