ОБЩИНА ХАСКОВО

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Хасково 6300, бул. България № 41, сг. 120, тел.: 038/665354, e-mail: dsp_haskovo@abv.bg

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “САНИТАР“  В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ГР. ХАСКОВО

 

Решение на комисия, назначена със Заповед № 85/20.07.2020г. на Управителя на Домашен социален патронаж за провеждане на подбор за длъжността „Санитар“.

 

Комисията изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

  1. Иванка Илиева Димитрова – 168т.
  2. Антоанета Тодорова Ангелова – 155т.
  3. Тодорка Георгиева Тодорова – 138т.
  4. Нина Димитрова Тянкова – 110т.
  5. Атанаска Димова Димова – 86т.
  6. Станка Недялкова Караиванова – 64т.

 

Комисията не класира следните кандидати:

  1. Галя Георгиева Тодева – не се явила на интервю
  1. Нели Петкова Стоянова - не се явила на интервю

В случай, че първият класиран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

Председател: Мариана Тодорова – Управител ДСП…………п……................

Върни се в началото на страницата