Община Хасково стартира прием на проектни предложния за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности. Исканията за финансиране се приемат в ОП „Младежки център“ - Хасково, стая № 206, в срок до 30 септември 2020 г. За контакт: тел.: 038/622686;  888127475; 038/603459.

Правилата за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково и искането за финансиране по образец може да изтеглите от

https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti

 

Финансирането проекти за младежки инициативи в Хасково е регламентирано с Решение № 663 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково. Тогава са приети  Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково.

В Бюджета на община Хасково за 2018 година е заложена сумата от 25 000 лв. за младежки дейности. През 2019 г. бюджетните средства за младежки инициативи са 50 000 лв.

През 2018 г. са одобрени и реализирани 8 проекта на обща стойност 20 591  лв., а през 2019 г. – одобрени 13 проекта на стойност 50 000 лева.

През двете години в резултат на тази програма са реализирани проекти за създаване и издаване на песни и клипове към тях, издаване на авторска стихосбирка, проведени обучителни семинари в областта на фолклора, Лятна музикална младежка академия и младежки рок конкурс, младежки фестивал по живопис,  младежки културен обмен, създаване на Клуб за доброволчески инициативи, проект „Млади родолюбци в търсене на старини“, проект „Форум театър“ и други.

 

Върни се в началото на страницата