Заповед № Т-183/16.07.2020 год. - 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост:

1. Помещение от сграда кметство с. Маслиново, общ.Хасково, с площ 12,00 кв.м.; мес. наем – 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон.

Прикачени файлове