Заповед № Т-185/16.07.2020 год. - 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  обект, частна общинска собственост:

Павилион с площ 2,00 кв.м., находящ се на ул.“Отец Паисий“,  гр. Хасково, срещу ДКТ „Иван Димов“;  при месечен наем 50,00 /петдесет/лв. без ДДС.

Прикачени файлове