Заповед № Т-186/16.07.2020 год. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години:

Помещение с площ 23,00 кв.м.,  бул.“Освобождение“26, гр. Хасково;  при месечен наем 92,00 лв. без ДДС.

Прикачени файлове