Заповед  № Т-188/16.07.2020 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години:

1. Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бившо кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 72,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.

2. Помещение с площ 25,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бившо кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково   – месечен наем 50,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги.

Прикачени файлове