Община Хасково обявява първа покана за набиране на проектни предложения по конкурсна програма „Граждански инициативи 2020“. Програмата е насочена към финансиране на малки проекти за подобряване на състоянието на публична общинска собственост – междублокови пространства, зони за отдих, детски площадки и др., изпълнявани с активното участие на гражданите. Средствата по програмата се предоставят от бюджета на Община Хасково и са предназначени за територията на цялата община.

Допустими кандидати са  неправителствени организации, граждански сдружения, църковни настоятелства и инициативни групи.

Максималният размер на предоставената помощ за едно проектно предложение за гр. Хасково е 10 000 лв. а за населените места – 5 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 20.08.2020 година.

 

Върни се в началото на страницата