ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА  по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Върни се в началото на страницата