На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53С-242-8/27.05.2020г. е издадена Заповед №1103/01.07.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменeние на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план – схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково 2020г. – допълнение.

            План – схемата по чл.108 от ЗУТ да е с обхват следните 7 бр. ситуационни  трасета:

Ситуация 1

По ул.“Бяла ружа“, имот №77195.113.68, имот №77195.113.424, ул.“Туристическа хижа“, имот №77195.113.230, ул.“Габър“, имот №77195.113.236, имот №77195.701.51, имот №77195.701.40, имот №77195.701.13, имот №77195.701.102, ул.“Лютиче“, имот №77195.701.231, имот №77195.701.112, имот №77195.701.143, имот №77195.701.132, имот №77195.701.121, имот №77195.701.183, имот №77195.701.157, имот №77195.701.443, имот №77195.701.254, имот №77195.701.247, имот №77195.701.570, имот №77195.701.445, имот №77195.701.414, имот №77195.701.586, имот №77195.701.400, имот №77195.701.391, имот №77195.701.357, имот №77195.702.1, имот №77195.702.234, имот №77195.702.208, имот №77195.702.320, имот №77195.702.305, имот №77195.702.328, имот №77195.702.362, имот №77195.702.183, имот №77195.702.42, имот №77195.702.178, имот №77195.702.52, имот №77195.702.169, имот №77195.702.158, имот №77195.702.94, имот №77195.702.118, имот №77195.702.487, имот №77195.702.399, имот №77195.702.469, имот №77195.702.382, имот №77195.702.379, имот №77195.702.455, имот №77195.702.470, имот №77195.702.465, имот №77195.702.480,

Ситуация 2

През имот №77195.703.6,  имот №77195.702.489, имот №77195.703.18, имот №77195.703.60, имот №77195.703.77, имот №77195.703.89, имот №77195.703.119, имот №77195.703.128, имот №77195.703.543, имот №77195.703.502, имот №77195.703.159, имот №77195.703.599, имот №77195.704.94, имот №77195.704.119, имот №77195.704.182, имот №77195.704.81, имот №77195.704.536, имот №77195.704.334, имот №77195.704.352, имот №77195.704.284, имот №77195.704.278, имот №77195.704.233, имот №77195.704.537, имот №77195.704.298, имот №77195.717.1, имот №77195.717.42, имот №77195.704.664, имот №77195.716.24, имот №77195.703.618, имот №77195.716.68, имот №77195.715.433, имот №77195.715.3, имот №77195.715.5, имот №77195.715.38, имот №77195.703.598, имот №77195.714.278, имот №77195.706.430, имот №77195.706.429, имот №77195.706.418, имот №77195.706.422, имот №77195.706.421, имот №77195.706.496, имот №77195.706.412, имот №77195.706.408, имот №77195.705.498, имот №77195.706.403, имот №77195.706.404, имот №77195.706.402, имот №77195.705.488, имот №77195.705.489, имот № 77195.705.490, имот № 77195.705.487, имот №77195.705.493, имот №77195.705.484, имот № 77195.713.317, имот № 77195.713.309, имот №77195.713.310, имот №77195.713.313, имот № 77195.710.74.

Ситуация 3

През имот №77195.710.126, имот №77195.710.43, имот №77195.710.10, имот №77195.710.227, имот №77195.710.22, имот №77195.710.25, имот №77195.710.76, имот №77195.710.81, имот №77195.710.119, имот №77195.710.74, имот №77195.714.278, имот №77195.713.317, имот №77195.712.25, имот №77195.712.29, имот №77195.712.8, имот №77195.709.135, имот №77195.709.29, имот №77195.709.27, имот №77195.709.18, имот №77195.709.8, имот №77195.424.96.

Ситуация 4

През имот № 77195.717.1, имот №77195.717.4, имот №77195.717.80, имот №77195.717.20, имот №77195.717.13, имот №77195.716.26, имот №77195.716.68, имот №77195.717.129, имот №77195.716.248, имот №77195.716.178, имот №77195.716.88, имот №77195.716.510, имот №77195.715.433, ул.“Щерю Вапцаров“, ул.“Мадара“, ул.Стара Планина“, имот №77195.715.23, имот №77195.715.21, имот №77195.715.71, ул.“Оборище“, ул.“Клокотница“, ул.“Цар Страшимир“, ул.“Петър Берковски“, ул.“Дойран“, ул.“Банска“, ул."Любен Каравелов", ул."Панайот Волов", имот №77195.716.321, ул."Руен", ул."Градинска", ул."Брод", ул."Ангел Кънчев", ул."България",  имот №77195.716.501, ул. „Милин камък“, ул. "Генерал Карцов", имот №77195.715.371, имот №77195.714.4, имот №77195.714.81, имот №77195.714.119, имот №77195.715.425, имот №77195.721.81, ул."Епископ Софроний", ул."Атанас Узунов", ул."Петър Берон", ул."П.Р.Славейков", ул."Айда", ул."Алеко Константинов", ул."Добруджа", имот №77195.721.423, ул."Есперанто", ул."Аспарух Лешников", ул."Родопи", ул."Веслец", имот №77195.720.58, ул.“Панорама“, ул."Люлин", ул."Найчо Цанов", ул."Бяло море", ул."Червена Стена", ул."Тракия" ул."Перперек",  ул."Марони", ул."Драгойна", имот №77195.720.11, ул."Крали Марко", ул."Охрид", ул."Янко Сакъзов", ул."Захари Стоянов", ул."Зайчар", ул."Поборническа", ул."Ген Столетов", ул."Битоля", ул."Горски пътник", имот №77195.719.40, имот №77195.719.39, имот №77195.719.43, имот №77195.719.45, имот №77195.719.391, имот №77195.719.1.

 

Ситуация 5

През имот №77195.714.166, имот №77195.714.147, имот №77195.714.163, имот №77195.714.190, имот №77195.714.245, имот №77195.714.252, имот № 77195.714.254, имот № 77195.714.235, ул."Рила", имот №77195.723.31, имот №77195.723.317, имот №77195.715.425, имот №77195.723.76, имот №77195.723.78, имот №77195.723.1, имот №77195.714.276, имот №77195.712.74, имот №77195.712.151, имот №77195.724.189, имот №77195.723.305, имот №77195.712.122, имот №77195.710.181, имот №77195.711.260, имот №77195.711.259, имот №77195.711.256, имот №77195.711.264, имот №77195.711.249, имот №77195.728.148, имот №77195.721.431, имот №77195.721.437, имот №77195.722.16, имот №77195.722.37, имот №77195.722.77, имот №77195.722.86, имот №77195.735.1, имот №77195.735.291, имот №77195.737.38, имот №77195.737.2, имот №77195.737.317, имот №77195.737.39, имот №77195.737.33, имот №77195.737.34, имот №77195.738.12, имот №77195.738.10, имот №77195.736.244, Ситуация 577195.736.241, ул."Стройтел", ул."Славянска", имот №77195.736.132, имот №77195.736.130, ул."Одеса", ул."Иларион Макариоплоски", ул."Македония", имот №77195.736.173, имот №77195.736.195, ул."Кресна", ул."Родосто", ул."Бузлуджа", ул."Драгоман", ул."Св.Георги", ул."Македония", ул."Странджата", ул."Парижка комуна", ул."Божурище", бул."България".

Ситуация 6

През ул.“ Балчик“, имот № 77195.738.20, имот № 77195.738.22, ул.“Енисей“, имот № 77195.738.61, ул.“Вакарел“, имот № 77195.738.52, имот № 77195.738.58, ул.“Герлово“, имот № 77195.738.56, , ул.“Персеник“, имот № 77195.738.55, имот № 77195.739.31, имот № 77195.739.22, имот № 77195.745.159, имот № 77195.739.24, имот №  77195.739.29 , имот №  77195.739.21, имот № 77195.745.166, имот № 77195.739.32, имот № 77195.738.54, имот № 77195.739.37, имот № 77195.739.39, имот № 77195.738.23, имот № 77195.738.37, имот № 77195.738.12, имот № 77195.740.159, имот № 77195.740.302, имот № 77195.739.40, имот № 77195.739.44, имот № 77195.739.46, имот № 77195.739.47, имот № 77195.739.56, имот № 77195.739.464, имот № 77195.739.484, имот № 77195.744.445, имот № 77195.739.58, имот № 77195.744.468, имот № 77195.744.455, имот № 77195.744.456, имот № 77195.744.446, имот № 77195.744.452, имот № 77195.744.454, имот № 77195.744.448, имот № 77195.741.294, имот № 77195.741.171, имот № 77195.740.261, имот № 77195.740.262, имот № 77195.740.255, имот № 77195.740.217, имот № 77195.740.235, имот № 77195.741.295, имот № 77195.741.296, имот № 77195.741.277, имот № 77195.741.172, имот № 77195.741.318, имот № 77195.741.3, имот № 77195.741.133, имот № 77195.741.14, имот № 77195.741.5, имот № 77195.741.104, имот № 77195.741.103, имот № 77195.741.74, имот № 77195.741.218, имот № 77195.741.229, имот № 77195.741.230, имот № 77195.752.157, имот № 77195.752.107.

Ситуация 7

През имот № 77195.731.114, имот № 77195.731.157, имот №  77195.455.15

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.         

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.