Хасково се включва в програмата Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия

Хасково е одобрен за участие в програмата “Предизвикателството интелигентни градове” (Intelligent Cities Challenge – ICC) на Европейската комисия.

Избраните приоритетни категории са:

  • Иновативно образование и обучение за повишаване на квалификацията и преквалификацията
  • Здравеопазване;
  • Насърчаване на здравето и благополучието на гражданите;
  • Умна и зелена мобилност и транспорт;
  • Трансформираща промишленост, зелено производство и чисто производство.

ICC е инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в европейските градове. ICC има за цел да помогне на 100 по-малки и средни градове в ЕС да подкрепят зеления, неутрален по отношение на климата устойчив растеж, да се справят с най-големите градски предизвикателства и да подобрят качеството на живот.

Повече информация за избраните градове можете да прочетете на сайта на Програмата: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

 

Върни се в началото на страницата