Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии собственост на Община Хасково, ЛФ 2020 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 2004.