В срок до 19.07.2020г. директорите на всички #училища имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, свързани с дигитализиране на класните стаи в училищата на територията на #община #Хасково през 2020 година, както следва:

Дейности, които се подпомагат финансово:

✅Дейност №1 Средства за визуализация и устройства за безжична връзка с тях - чувствителни на допир екрани (touch screen), мултимедийни проектори с или без интерактивен образ, устройства за безжична връзка между персонални устройства и средства за визуализация, LCD екрани.

✅Дейност №2 Закупуване на преносими компютри със SSD/eMMC памет и чувствителен на допир екран.

Максималният размер на финансовото подпомагане по Дейност №1 и Дейност №2 е до 5000 лв.

✅Дейност №3 Стартиране на цялостен училищен проект с минимум една паралелка по модела “Едно към едно - 1:1, с устройство за всеки ученик” и въвеждане на дигитални процеси в училищната институция.
Максималният размер на финансовото подпомагане по Дейност №3 е до 24 000 лв.

❗️Общия размер на финансирането предназначено за дигитални класни стаи в училищата на територията на община Хасково е в рамките на 70 000 лв.

❗️Задължително условие е образователната институция да осигури собствен финансов принос в размер на не по-малко от 50 % от стойността на заявените за закупуване устройства и софтуерни продукти.

❗️Едно училище може да кандидатства за подпомагане само по една от трите дейности по избор.

✅Линк към Формуляра за кандидатстване: https://forms.gle/dggSL8n1kSTmYaRC8

Разпределението на средствата ще се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на Община Хасково, в срок до 31.07.2020г., по критерии утвърдени в Правилата за кандидатстване, които може да откриете в сайта на Община Хасково на адрес:
https://www.haskovo.bg/group/6/obrazovanie-i-kultura
#дигитални #класни #стаи