Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи. Същите недвижими имоти – земеделски земи - пасища, пасища-мери и пасища с храсти са в землищата на гр. Хасково, с. Александрово, с. Брягово, С. Войводово, с. Въгларово, с. Г.Войводино, с. Гарваново, с. Големанци, с. Гълъбец, с. Д.Войводино, с. Динево, с. Елена, с. Зорница, с. Клокотница, с. Книжовник, с. Козлец, с. Конуш, с. Корен, с. Криво поле, с. Любеново, с. Малево, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово, с. Широка поляна всички те на територията на Община Хасково.