Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост:
1. Помещение от сграда кметство с. Войводово, общ.Хасково, с площ 10,50 кв.м.; мес. наем – 10,00 лв. без ДДС, за пощенски клон.

Прикачени файлове