Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години:
С. Конуш, общ. Хасково, помещение от сграда здравна служба с. Конуш, с площ 15,00 кв.м., за стоматологичен кабинет; месечен наем 8,00 лв. без ДДС.

Прикачени файлове