Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост:
Павилион - гаражна клетка с площ 202,50 кв.м., находящ се в с.Конуш, общ. Хасково,; при месечен наем 202,50 лв. без ДДС.

Прикачени файлове