Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години:
Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС.

Прикачени файлове