Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост:
Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.“Освобождение“26, гр. Хасково; при месечен наем 92,00 лв. без ДДС.

Прикачени файлове