СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M9ОP001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M9ОP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

 

No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Станко Станков ДА
2 Керана  Полихронова ДА
3 Еленка  Иванова ДА
4 Хавва Садък ДА
5 Кирил Кокаличев ДА
6 Катина Кирева ДА
7 Дончо  Петров ДА
8 Вълка Димитрова ДА
9 Недялка Петрова ДА
10 Иван Митев ДА
11 Аншегюл Емин ДА
12 Илияна Стратиева Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
13 Златка Димитрова Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
14 Илия Лозев Кандидат- потребителят отказва услугата
15 Адиле Расим Кандидат-потребителят не предоставя точен адрес и телефонен номер
Върни се в началото на страницата