СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  КАНДИДАТИ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ДИРЕКТОР НА "ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ"

Прикачени файлове