О Б Я В А

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВАТ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ТРУДОТЕРАПЕВТ"

 

Община Хасково обявява процедура за подбор на трудотерапевт в Центрове за настаняване от семеен тип за  деца и младежи с увреждания -  град Хасково

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Работни  места – 1 брой;
 2. Място  на  работа  ЦНСТДМУ  гр. Хасково
 3. Характер на работа - Подкрепа на деца и младежи с увреждания.
 4. Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образование: висше, полувисше
 • Образователна степен: специалист, бакалавър или магистър:
 • Професионална област: „Педагогика”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика“, „Социални дейности“, „Психология“
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;
 • Професионален опит:  не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

 1. Заявление за участие в подбор – свободен текст с телефон за контакт на кандидата ;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено образование;

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап - приемане на кандидатите- опознавателна среща с управителя на центъра, запознаване с обстановката, с потребителите и длъжностната характеристика за позицията.
 2. Втори етап-  разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността;
 3. Трети етап- интервю с допуснатите кандидати.   

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

 

Документи се подават лично в сградата   на   Център за настаняване от семеен тип  за  деца и младежи с увреждания – гр.Хасково, ул. „Единство“ №21

Срок за подаване на документите е до 05.06.2020 г. включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа .

 Допуснатите до интервю  кандидати ще бъдат  информирани  лично за  датата, мястото и часа на провеждането му . За повече информация тел. 038/58  71  71

Върни се в началото на страницата