Днес се проведе официалната церемония по откриване на обектите по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково.

 

В рамките на проекта е изградена социална инфраструктура с подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид социални услуги в общността:

Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет от 8 потребители.

Разширение на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с откриване на Център за спешен прием.

Кметът на община Хасково Станислав Дечев поздрави екипа на проекта за усърдната работа и подчерта, че въпреки пандемията и трудностите, работата в община Хасково продължава.

„Защото колкото и да е трудно времето, има социални дейности, които не могат да бъдат замразени. Даже напротив. Тази криза ни показа, че именно социалните услуги, които община Хасково предлага, в извънредното положение ни бяха най-необходими и натоварени с отговорности. Тези услуги помогнаха на гражданите на Хасково да живеят по-спокойно. Защото община Хасково осигурява не само материалната база за подкрепа на уязвимите групи. Ние  разполагаме с изключителни професионалисти в социалната сфера, които работят с децата и семействата в неравностойно положение. Това са хора с опит, които обучават новите социални работници и не на последно място- всички те работят тук преди всичко със сърцата си.

 

Затова преди да прережем лентата Ви предлагам да аплодираме нашите социални работници, които от днес нататък отварят  сърцата си за всяка болка и успех на децата от дневния център и от преходното жилище“, каза в приветствието си кметът Станислав Дечев.

Градоначалникът, заместник-областният управител на Хасково Митко Петров и управителят на Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства Невена Желязкова прерязаха лентата на новите обекти.

На церемонията присъстваха заместник-кметовете на община Хасково Динко Тенев и Мария Вълчева, представители на социални институции от града, на фирмата-изпълнител на проекта, на социални заведения от общината, гости и потребители.