Спортните зали в Хасково отварят, съгласно Заповед №-09-533/20.05.2020 г., на Министъра на младежта и спорта Красен Кралев.

Документът регламентира от 22 май 2020 г. да бъдат разрешени колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без присъствието на зрители.

От 26 май 2020 г. е позволено провеждането на индивидуални и колективни спортни занимания на закрито и открито за деца до 18 годишна възраст, също без състезателен характер. 
    В заповедта, подписана от министър Кралев, са упоменати противоепидемичните мерки, които трябва да бъдат спазвани от собствениците (наемателите) на спортните обекти, от персонала, спортистите, треньорите и длъжностните лица.

На видни места в зала „Дружба“, зала „Спартак“, спортен комплекс „Спартак“, зала „Юнак“, стадион „Младост“ и стадион „Хасково“ са поставени указания за изпълнение на противоепидемичните мерки.

Цялата заповед на спортния министър вижте тук:

 

http://mpes.government.bg/Documents/PressCenter/News/2020/zapoved_sport_na_zakrito.pdf