Кметът на община Хасково изпрати писмо до директорите на детските градини в община Хасково във връзка с подготовката за възстановяване на заниманията с деца. В писмото се казва:

Във връзка със заповед №РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и писмо №9105-173/20.05.2020г. на Министъра на образованието следва да създадете организация, за да възстановите приема на деца в детските градини в Община Хасково, считано от 27.05.2020г., съгласно Мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца.

 Следва да информирате родителите за мерките и задълженията по спазването им, като и да получите подписано информирано съгласие от тях за посещение на детето в детската градина.

 Важно е да се насочи вниманието на родителите, че единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, и въпреки че детските градини се отварят за всички деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в къщи. Родителите следва да са информирани, че никой не може да им даде гаранции, че детето им няма да се окаже в контакт с носители на COVID-19.

В срок до 16.30 ч. на 26.05.2020г., представете на ел. поща y.ivanova@haskovo.bg график/ред за организацията на работа на детската градина, съгласно цитираните по-горе документи.

 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

  • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
  • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
  • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
  • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
  • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
  • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
  • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
  • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 

Писмото на кмета на община Хасково Станислав Дечев е следствие от проведена експертна среща между заместник-кмета Мария Вълчева, началника на отдел „Образование“ Йорданка Иванова и директори на детски градини от общината. На срещата директорите са заявили категоричната си готовност да подновят работата на градините при стриктно спазване на противоепидемичните норми и разчитат на разбиране и отговорност и от страна на родителите.

*В прикачените файлове вижте МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА и ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ от родителите за възобновяване на посещението в детска градина. 

Върни се в началото на страницата