Във връзка с гласувано от Общински съвет Хасково Решение №81/15.05.2020 г., публикуваме Заявление-декларация за освобождаване от такси за периода на извънредното положение.

Прикачени файлове