Водата в Хасково вече е годна за ползване за питейно-битови нужди

Водата в Хасково вече е годна за ползване за питейно-битови нужди. Това обявиха на съвместна пресконференция днес кметът на Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, директорът на РЗИ Хасково д-р Соня Димитрова и главният инженер на ВиК Хасково инж. Лозко Лозев.

„Аз участвах в този процес и като областен управител, и сега като кмет на Хасково. Когато встъпих в длъжност като кмет, това беше основният ми приоритет. Имаше забавяне в изпълнението на проекта за изграждане на двата нови водопровода и осемте кладенци. Завършихме ги, предадохме ги на АВиК, а тя на оператора. По мое настояване се направиха няколко поредни  проби, за да сме сигурни, че водата е годна за ползване за питейно битови нужди“, съобщи кметът Станислав Дечев. „Падането на забраната за ползване на водата разрешава и един немалък финансов проблем за община Хасково. До сега от общинския бюджет се плащаше вода за детски градини, училища и социални заведения. Това е голям, допълнителен разход за общината. Тази година, с оглед на очакваното освобождаване на водата, бяхме предвидили в бюджета до 100 хиляди лева за вода. До днес сме похарчили около 65 хиляди лева, а за трите  години общината е похарчила общо 706 хиляди лева“, каза още кметът на Хасково Станислав Дечев.

Той подчерта, че благодарение на мерките, предприети от областния управител на Хасково и от институциите, е направен стриктен мониторинг, който да гарантира, че освободената за ползване вода на Хасково е годна за пиене и битови нужди.

Областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова благодари на Правителството за отпуснатите средства и за разбирането, проявено от държавната власт за разрешаване на проблема с наличието на естествен уран във водата на Хасково.

„Пробите по показател естествен уран всички стойности са в норма. В норма е и алфаактивността“, съобщи д-р Соня Димитрова. Директорът на РЗИ Хасково припомни, че нормата е до 0,03 милиграма на литър. Последните проби показват стойности под 0,02 милиграма на литър. Именно тези данни дават основание да вдигнем забраната за ползване на водата за битови нужди, уточни директорът на РЗИ Хасково.

От ВиК Хасково увериха, че смесването на водите от новите съоръжения и реконструкция на водоподаването в целия град категорично показват, че до крайния потребител достига годна за употреба вода.

Върни се в началото на страницата