Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Ивана Попова ДА
2 Фатме Исмаил ДА
3 Марийка Тодорова ДА
4 Манол Манолов ДА
5 Въчка Точилова ДА
6 Станка Георгиева ДА
7 Мусине Дурамаджъ ДА
8 Денка Петрова ДА
9 Марийка Раева ДА
10 Василка Атанасова ДА
11 Стратия Стратиев ДА
12 Юсеин Исмаил Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
13 Симеон Симеонов Кандидат- потребителят отказва услугата
Върни се в началото на страницата