Кметът на община Хасково издаде Заповед, с която удължава срока на противоепидемичните мерки, взети във връзка с обявеното извънредно положение, до 13 май 2020г.

 Днешната Заповед на кмета на община Хасково изменя Заповед № 548/ 13.03.2020г. , която се гласи:

                  ЗАПОВЕД

№ 548

гр. Хасково, 13.03.2020 година

 

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, както и със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Хасково до 29.03.2020 г.:

  1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата и в другите обучителни институции и организации;
  2. Преустановяват се посещенията на децата в детските градини;
  3. Преустановява се работата на детските млечни кухни;
  4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование;
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни;
  6. Преустановява се ползването на услугите от потребителите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа, Обществен център за подкрепа на деца и семейства, Дневен център за деца с увреждания и подкрепа на техните семейства;
  7. Ограничава се достъпът до спортна зала „Дружба“, спортна зала „Спартак“, спортна зала „Юнак“, площадка „Спартак“ и стадион „Младост“, стадион „Хасково“;
  8. Ограничава се достъпът до музеи, галерии, театри, библиотеки, читалища, пенсионерски клубове и клубове на хора с увреждания.

 

https://www.haskovo.bg/article/11171/kmett-na-obshchina-khaskovo-udlzhi-sroka-na-protivoepidemichnite-merki-do-12-april-2020g

 

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата