Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Руска Ванчева ДА
2 Дорка Коджаманова ДА
3 Петка Стайкова ДА
4 Али Алиев ДА
5 Маргарита Михайлова ДА
6 Танка Тодорова ДА
7 Недялка Инджова ДА
8 Жечка Вълева ДА
9 Недялка Ангелова ДА
10 Юсеин Хаджиев ДА
11 Юсеин Юсеин ДА
12 Георги Маджаров ДА
13 Божин Митев ДА
14 Петър Делчев ДА
15 Тодорка Джурова ДА
16 Азиезе Алиева ДА
17 Калинка Хаджиева Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
18 Кера Петрова Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
19 Фатме Али Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
20 Фатмегюл Шабанова Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
21 Кичка Абозова Кандидат- потребителят отказва услугата
Върни се в началото на страницата