Община Хасково предоставя на домоуправителите на жилищните блокове дезинфектанти за почистване на общите части. От утре заявки за получаване на препаратите се приемат на телефони:

038/ 603 312 или 0885 89 77 41

Начинът на ползване на препаратите ще бъде обяснен на домоуправителите при получаване на дезинфектантите.

Количествата, които община Хасково е осигурила, са достатъчни, за да се обезпечат многофамилните жилищни сгради в Хасково.