Директорът на РЗИ Хасково нареди

 

На основание чл.63, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, за социална изолация и необходимостта от стриктното спазване на въведените противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с цел максималното ограничаване разпространението на COVID-19  на територията на страната и област Хасково

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Хасково до 29.03.2020г.:

  1. Преустановява се предлагането в търговски и производствени обекти на непакетирани прясно сготвени и готови за консумация храни от топли и студени витрини, тестени и месни изделия, сандвичи, пици, закуски и др.
  2. Преустановява се ползването на кафе-автомати и вендинг машини, разположени на открито.

Настоящата заповед, да се сведе до знанието на Областен управител на Област Хасково, кметове на общини, Директор на Областна дирекция на МВР, Директор на БАБХ – Хасково и всички други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнява дирекция ОЗ към РЗИ Хасково.