Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“
No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Мария Христова ДА
2 Митра Текирова ДА
3 Петко Николов ДА
4 Колю Бучев ДА
5 Марийка Колева ДА
6 Живка Димитрова ДА
7 Венета Йорданова ДА
8 Иван Митев Кандидат- потребителят отказва услугата
9 Георги Митков Кандидат- потребителят отказва услугата
10 Руска Сарджева Кандидат- потребителят е класиран в списък на чакащи
11 Стойка Иванова Настъпила смърт 
Върни се в началото на страницата